Cenník betónu

Platný od: 3. 2. 2020

DRUH BETÓNU

Cena bez DPH

€/m3

DPH 20%

€/m3

Cena s DPH

€/m3

Betón STN EN 206-1:

C8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S2

54,00

10,80

64,80

C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

57,00

11,40

68,40

C16/20 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

60,00

12,00

72,00

C16/20 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 8 - S3

72,00

14,40

86,40

C20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

64,00

12,80

76,80

C25/30 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3

68,00

13,60

81,60

C30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

73,00

14,60

87,60

C35/45 – XC4, XD3,XF4,XA2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

78,00

15,60

93,60

Betón STN EN 206 -1, s max. priesakom vody 50 mm podľa STN EN 12390-8- vodostavebný:

C20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

69,00

13,80

82,80

C25/30 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

71,00

14,20

85,20

C30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

76,00

15,20

91,20

C35/45 – XC4, XD3,XF4,XA2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3

81,00

16,20

97,20

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

CB III Cl 0,1 – Dmax 16 - S3

84,00

16,80

100,80

Materiál (v tonách)

 

 

 

Piesok 0 - 2

14,00

2,80

16,80

Piesok 0 - 4

14,00

2,80

16,80

Kamenivo 0 -16

15,00

3,00

18,00

Kamenivo 4 - 8

13,50

2,70

16,20

Kamenivo 8 - 16

13,50

2,70

16,20

Kamenivo 16 -32

15,00

3,00

18,00

Kamenivo 32 -63

15,00

3,00

18,00

Doprava betónu na stavenisko MIX:

 

 

Jazda - Lipany

20,00

4,00

24,00

Jazda v €/km

1,80

0,36

2,16

Vyliatie betónu do 30 min.zdarma, za každú ďalšiu začatú polhodinu:  

15,00

3,00

18,00

Doprava betónu na stavenisko POLOSUCHÝ BETÓN:

 

 

 

Jazda -  Lipany

6,70

1,34

8,04

Jazda v €/km

0,83

0,17

1,00

Za použitie čerpadla:

 

 

 

Použitie čerpadla za každú začatú hodinu

65,00

13,00

78,00

Použitie prídavných hadíc €/bm

5,00

1,00

6,00

Čerpanie drátkobetónu €/m3

2,00

0,40

2,40

Vrátenie betónu na recykláciu €/m3

15,00

3,00

18,00

Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémový prístup na stavbu a priestor na manipuláciu a rozloženie čerpadla.

Počas zimnej sezóny príplatok za 1 m3 betónu

 

 

4,17

 

 

0,83

 

 

5,00

                                               

Čas nahrávania: 0.01s, webdizajn: WEBData s.r.o.