libet

Dispečing

Telefón: 051/458 34 08
Mobil: 0911 883 997
dispecing@libet.sk

Spoločnosť Libet s.r.o.

Predmetom činnosti našej spoločnosti je výroba čerstvého betónu vrátane komplexných služieb a poradenstva. Teritórium pôsobenia našej firmy sú okresy Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa nakoľko výrobňa sa nachádza v meste Lipany.

Technológia

Naša spoločnosť si dala vybudovať betonárku s typovým označením CTR – 6, ktorú dodala firma INSPECT s. r. o. Košice ...

viac

Ekológia

Veľmi dôležitou súčasťou technológie je v každom smere dôraz na ekológiu. Celá technológia spĺňa prísne
európske normy.

viac

Certifikáty

K jednotlivým výrobkom a službám máme vystavené certifikáty kvality, ktorými dodržiavame
stanovenú normu.

viac
LIBET s.r.o.

O spoločnosti LIBET s.r.o.

Spoločnosť LIBET s. r. o. bola založená začiatkom roka 2010. Firma nadviazala dlhoročnú tradíciu výroby čerstvého betónu u svojich zakladateľov, ktorý sa výrobou a transportom betónov zaoberajú od roku 1992. Svoje takmer 20 ročné odborné skúsenosti odovzdávajú tímu pracovníkov spoločnosti LIBET s. r. o.

LIBET s.r.o.

Náš vzťah k ekológii

Pri budovaní technológie na výrobu transport betónu sme venovali osobitnú pozornosť na ekologický aspekt výroby, kde máme v prevádzke recyklačné zariadenie na bez-odpadové spracovanie zvyškov čerstvého betónu. Vďaka tímu skúsených a stále sa vzdelávajúcich zamestnancov, technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo a optimálne plniť prijaté objednávky sa naša spoločnosť snaží stabilne udržať postavenie v našom regióne, aj v budúcnosti, preto naďalej investujeme značné finančné prostriedky do kvality produkcie strojného a automobilového parku a samozrejme zvyšovaniu kvalifikácie našich zamestnancov.

Naše výrobné zariadenia

Kapacita nášho výrobného zariadenia i dopravných prostriedkov nám umožňuje v prípade potreby vyrábať cca 1200m3 betónu za 24 hodín. Betonáreň je dobre vybavená i pre výrobu v náročnejších podmienkach tzv. zimného obdobia. V súlade zo Zákonom č. 90/1998 Z. z. O stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., máme vydaný certifikát vnútropodnikovej kontroly, čím sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy STN EN 206 – 1: 2002/ A1: 2004/ A2: 2005/ NA: 2009 týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby sa uplatnili.

Počasie u nás

Počasie

Lipany
, °C, vietor: km/h, vlhkosť: www.wunderground.com

Čas nahrávania: 0.01s, webdizajn: WEBData s.r.o.